Algemeen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Op de website van het Ministerie van OCW kunt u meer informatie vinden over nazi-roofkunst en de NK-collectie.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is onderdeel van het Ministerie van OCW en beheert de kunstcollectie van de Nederlandse Staat, waaronder de NK-collectie. De RCE behandelt namens de Minister van OCW verzoeken om restitutie.

Nederlandse Museumvereniging
De Nederlandse Museumvereniging is de landelijke vereniging voor de museumbranche en coördineert het onderzoek ‘Museale verwervingen vanaf 1933’.

Onderzoek

Het onderzoek van de Restitutiecommissie is beperkt tot de aan haar voorgelegde claims. Als u meer informatie wilt over de herkomstgeschiedenis van een kunstwerk of als u onderzoek wilt doen naar kunstvoorwerpen die tijdens de oorlog zijn verloren, kunnen de volgende instellingen en websites nuttig zijn:

Bureau Herkomst Gezocht (BHG)
Op de website van BHG kunt u de resultaten raadplegen van het onderzoek dat is verricht naar de herkomstgeschiedenis van alle objecten in de NK-collectie. Op de website kunt u per object de beschikbare herkomstgegevens bekijken en bijvoorbeeld zoeken op naam of object.

Oorlogsbronnen.nl
Deze website vormt een digitale zoekingang tot archiefcollecties in Nederland die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Via één zoekopdracht kunnen collecties die zich verspreid over Nederland bevinden worden doorzocht. De site is opgezet door het Netwerk Oorlogsbronnen, een samenwerkingsverband tussen DANS-KNAW, de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, gecoördineerd door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

Wegwijzer Archieven WO2
Deze website, die werd samengesteld door het NIOD en het Nationaal Archief, vormt een wegwijzer voor de bij Nederlandse archiefinstellingen aanwezige archieven en collecties met betrekking tot het nationaal-socialisme en de Tweede Wereldoorlog in relatie tot Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Digitale Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen
De digitale Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2 is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het NIOD. Op deze website kunt u onder meer informatie vinden over roof en rechtsherstel.

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Het NIOD, instituut voor oorlogs- holocaust- en genocidestudies, is in Nederland de centrale plaats voor onderzoek en documentatie gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog.

Nationaal Archief
Bij het Nationaal Archief bevinden zich enkele archieven die van belang zijn voor onderzoek naar roofkunst, zoals het archief van de Stichting Nederlands Kunstbezit, het archief van het Nederlandse Beheers Instituut en het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Voor raadpleging van sommige oorlogsgerelateerde archieven is vooraf toestemming nodig.

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Het RKD is een kunsthistorisch kenniscentrum waar een grote hoeveelheid  documentatie en archiefmateriaal is te raadplegen. Een deel van de collecties is via de website ontsloten door middel van databases.

Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap in Nederland
Het Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap in Nederland is een monument op internet waarmee de Nederlandse slachtoffers van de Jodenvervolging herdacht worden. Op de site kunt u biografische informatie vinden over personen die tijdens de oorlog zijn omgekomen. In sommige gevallen wordt ook verwezen naar geroofde goederen of het bestaan van een zogeheten Jokos-dossier.

Lost Art Internet Database
De Lost Art Internet Database is opgezet door de overheid en de landen van de Bondsrepubliek Duitsland en wordt onderhouden door het Deutches Zentrum Kulturgutverluste, het centrale bureau in Duitsland voor de documentatie van verloren cultuurbezit. In de database bevindt zich informatie over objecten (met name van joodse eigenaren) die als gevolg van vervolging door het naziregime en de Tweede Wereldoorlog zijn verplaatst, verhuisd of geconfisqueerd.

Deutsches Historisches Museum Berlin, Datenbanken NS-Archivalien
Op deze Duitse site kunt u door middel van twee databanken veel informatie vinden over kunstwerken die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland terecht zijn gekomen. De eerste databank betreft gegevens uit het Central Collecting Point te München, één van de centrale verzamelpunten van gerecupereerde kunst die na de Tweede Wereldoorlog werd opgezet door de geallieerden. De andere databank betreft de collectie die tijdens de oorlog bijeen werd gebracht ten behoeve van het in Linz op te richten Führermuseum.