Disclaimer

Met deze website beoogt de Restitutiecommissie u te informeren. Aan de gegevens zoals u die op deze site aantreft, kunnen geen rechten worden ontleend.
Gelet op de aard van de restitutieverzoeken waarover de commissie advies uitbrengt aan de minister van OCW, betracht de commissie bij het verstrekken van informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid teneinde de privésfeer van betrokkenen geen schade toe te brengen.
Voorzover de tekst op de Engelse versie van de website afwijkt van de Nederlandse tekst, prevaleert de Nederlandse tekst..

Copyright

© 2024 Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
Alle rechten voorbehouden. De informatie op deze website mag niet op enigerlei wijze worden gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog.