Spring naar content

Ik wil een restitutieverzoek indienen

Voor het indienen van een restitutieverzoek moet duidelijk zijn van wie een kunstwerk op dit moment is. Dat is niet altijd even duidelijk. Als een schilderij in een museum hangt, betekent dat bijvoorbeeld niet altijd dat het schilderij van het museum zelf is. Het kan ook gaan om een bruikleen van de rijksoverheid, een gemeente of een particulier. Het museum waar het kunstwerk zich bevindt, kan u het beste hierover inlichten. Neem bij twijfel contact op met de RCE.

Wanneer duidelijk is van wie het kunstwerk is, weet u of het gaat om de procedure Rijkscollectie of Overige collecties. Op de pagina Procedure leest u hoe een procedure verloopt. Of ga via onderstaande button direct naar een specifieke procedure.

‘Claimtentoonstelling’ van schilderijen, tekeningen en tapijten in het Rijksmuseum, 1950