Spring naar content
 • ‘Claimtentoonstelling’ van schilderijen, tekeningen en tapijten in het Rijksmuseum, 1950
  'Claimtentoonstelling' in het Rijksmuseum, 1950
 • Amerikaanse soldaten tonen roofkunst op het Duitse kasteel Neuschwanstein, 1945
  Amerikaanse soldaten tonen roofkunst op het Duitse kasteel Neuschwanstein, 1945

Documentaire Roofkunst & Restitutie

In het teken van 20 jaar Nederlands restitutiebeleid, brengt de Restitutiecommissie de documentaire Roofkunst & Restitutie uit.

De film laat zien hoe de commissie werkt en adviezen tot stand komen. Ook toont de film het emotionele proces dat nabestaanden doormaken tijdens het achterhalen van de geschiedenis van een kunstwerk.

Documentaire wordt bekeken

Advies bij restitutieverzoeken

over de commisie

Sinds 2001 adviseert de Restitutiecommissie over nazi-roofkunst in Nederland. Ook deelt zij kennis over het onderwerp door middel van nieuwsbrieven, lezingen, symposia en publicaties. De commissie is ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar opereert onafhankelijk. Zij bestaat uit zeven leden en een secretariaat en is gevestigd in Den Haag.

Bitmap2
ADVIEZEN

Bekijk de meest recente adviezen

 • Bindend advies inzake Stern-Lippmann / Gemeente Eindhoven II

  Advies

  De commissie heeft een verzoek van 25 februari 2019 tot restitutie van het schilderij Blick auf Murnau mit Kirche van de kunstenaar Wassily Kandinsky beoordeeld. Het verzoek tot heroverweging van de gemeente en verzoekers is ingediend op grond van nieuwe feiten die zouden blijken uit correspondentie en lijsten van kunstwerken, die voordien niet bekend waren bij de commissie. De commissie heeft vastgesteld dat deze stukken inderdaad nova bevatten.

 • Lisser & Rosenkranz (B)

  Advies

  Bij brief van 15 december 2021 heeft de minister de commissie verzocht om advies. Aanleiding hiervoor is het verzoek van XX, een van de erfopvolgers van Franz Koenigs, aan de minister bij brief van 18 november 2021.

 • Feldmann (II)

  Advies

  Bij brief van 13 december 2018 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Restitutiecommissie om advies gevraagd over het verzoek van de erven Arthur Feldmann tot teruggave van de tekening Huwelijk van Tobias en Sara door de kunstenaar Pieter Coecke van Aelst.

  Huwelijk van Tobias en Sara door Pieter Coecke van Aelst (I)

Netwerk Europese Restitutiecommissies

Internationale samenwerking

Ook Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een restitutiecommissie voor advies inzake nazi-roofkunst. In 2017 hebben de vijf Europese restitutiecommissies de wens uitgesproken tot nadere samenwerking en kennisdeling. Dat heeft geleid tot de oprichting van het Netwerk Europese Restitutiecommissies. Het netwerk komt geregeld bijeen en geeft een Newsletter uit met bijdragen over restitutiezaken vanuit de verschillende landen.

Lees onze laatste berichten

ACTUEEL

Ontvang de nieuwsbrief van de Restitutiecommissie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe adviezen en ontwikkelingen omtrent de Restitutiecommissie? Door uw gegevens in te vullen in de rechterkolom, abonneert u zich op onze nieuwsbrief.