Een van de taken van de Restitutiecommissie is partijen te adviseren over restitutieclaims die betrekking hebben op kunstwerken die geen deel uitmaken van de rijkscollectie. In het Instellingsbesluit van de Restitutiecommissie (artikel 2, lid 2) is deze taak omschreven als de advisering over ‘geschillen over teruggave van cultuurgoederen tussen de oorspronkelijke eigenaar die door omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime onvrijwillig het bezit verloor of diens erfgenamen en de huidige bezitter niet zijnde de Staat der Nederlanden’.

Kunstwerken die de voormalige eigenaar als gevolg van het naziregime verloor, kunnen nu in bezit zijn van anderen dan de rijksoverheid, bijvoorbeeld een provinciale of gemeentelijke instelling, een stichting of een particulier. De Restitutiecommissie kan ook claims op dergelijke kunstwerken onderzoeken en op verzoek van partijen over dergelijke kwesties adviseren. Dit is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting en deze adviezen zijn bindend.