Het instellingsbesluit van de commissie van 16 november 2001 trad met ingang van de tweede dag na plaatsing in de Staatscourant (22 december 2001) in werking. Sinds januari 2002 geeft de Restitutiecommissie onafhankelijk advies over restitutieverzoeken. Op 7 december 2020 heeft de Commissie evaluatie restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog, de commissie-Kohnstamm, met het advies Streven naar rechtvaardigheid gepleit voor een herijking en intensivering van het restitutiebeleid, onder meer door aanpassing van het beoordelingskader. In vervolg op de aanbevelingen van de commissie Kohnstamm van 7 december 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Instellingsbesluit Restitutiecommissie per 22 april 2021 vervangen door een nieuw Instellingsbesluit. Hieronder treft u een selectie aan van relevante stukken die betrekking hebben op de instelling van de commissie en (her)benoeming van de leden. 

Geldend instellingsbesluit

Datum

Omschrijving

Nu geldig

Instellingsbesluit Restitutiecommissie

Historische publicaties

Datum                         

Omschrijving
16 november 2001 Instellingsbesluit
4 juli 2012 Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2012, nr. WJZ/420483 (10207), houdende wijziging van het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog in verband met evaluatie van het restitutiebeleid
16 maart 2018

Besluit van 16 maart 2018 tot benoeming van een nieuw lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

20 september 2018 Besluit tot wijziging van het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog in verband met de oprichting van een Expertisecentrum Tweede Wereldoorlog en Restitutieverzoeken
20 december 2018 Besluit van 20 december 2018 tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter en een nieuw lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
13 mei 2019 Besluit van 13 mei 2019 tot benoeming van een nieuw lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
5 november 2019 Besluit van 5 november 2019 tot herbenoeming van de voorzitter en een lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
6 oktober 2020 Besluit van 6 oktober 2020 tot herbenoeming van de plaatsvervangend voorzitter en twee leden van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
26 januari 2021 Besluit van 26 januari 2021 tot benoeming van een nieuw lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
15 april 2021 Instellingsbesluit
28 september 2021 Besluit van 28 september 2021 tot benoeming van een voorztter van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog