Voor het indienen van een restitutieverzoek, moet duidelijk zijn van wie het geclaimde kunstwerk op dit moment is. Dat is niet altijd even duidelijk. Als een schilderij in een museum hangt, betekent dat bijvoorbeeld niet altijd dat het schilderij van het museum zelf is. Het kan ook gaan om een bruikleen van de Rijksoverheid, van een particulier, of van de gemeente. Het museum waar het kunstwerk zich bevindt, kan u het beste inlichten over dit punt. Neem bij twijfel contact op met de RCE.

Wanneer duidelijk is van wie het teruggevraagde kunstwerk is, kunt u hieronder aan de hand van een stappenplan verder kijken hoe het indienen van een restitutieverzoek verloopt.