Heb ik een advocaat nodig om een restitutieverzoek in te dienen?

Nee. De commissie heeft een laagdrempelige procedure en doet zelf onderzoek, waardoor het niet nodig is u door een advocaat te laten vertegenwoordigen. Wel kan het nodig zijn om in een bindend-adviesprocedure de assistentie van een (Nederlandse) advocaat of notaris te vragen voor het oplossen van enkele specifieke juridische kwesties. 

De behandeling van een restitutieverzoek kan tot ca. 100 weken in beslag nemen.
Hoe komt dat?

 Hoe lang het duurt om een restitutieverzoek te behandelen, is van een aantal factoren afhankelijk. Het archiefonderzoek naar gebeurtenissen die zich vaak meer dan een halve eeuw geleden hebben voltrokken, is dikwijls tijdrovend. Daarnaast is de commissie soms afhankelijk van informatie van derden, bijvoorbeeld (archief)instellingen in binnen- en buitenland. Ook kunnen er procedurele redenen zijn waardoor de behandeling van een verzoek meer tijd in beslag neemt. In sommige gevallen is er sprake van meerdere claims op een voorwerp, waardoor procedures over en weer van elkaar afhankelijk worden. Ook vragen verzoekers regelmatig om uitstel, bijvoorbeeld om zelf onderzoek te kunnen verrichten.

Welke voertaal hanteert de commissie?

De commissie hanteert Nederlands als voertaal, maar communiceert desgewenst in het Engels met personen en organisaties buiten Nederland.

Ik ben op zoek naar kunstwerken die mijn familie tijdens de Tweede Wereldoorlog is kwijtgeraakt.
Waar moet ik beginnen?

Het terugvinden of identificeren van gestolen of geroofde cultuurgoederen is niet eenvoudig. Niet ieder kunstwerk dat tijdens de Tweede Wereldoorlog als gevolg van dwang uit het bezit van de oorspronkelijke eigenaar is geraakt, is daarna terechtgekomen in Duitsland. Een deel van de geroofde cultuurgoederen is in Nederland geveild of verkocht en is soms in de loop der jaren vele malen verhandeld zonder dat de kopers zich bewust waren van de herkomst van het kunstwerk. Van de objecten die wel in Duitsland terechtkwamen, is een deel verloren gegaan als gevolg van de oorlogshandelingen, zoals bombardementen en plunderingen. Na de oorlog is de kunst die wel is teruggevonden, vanuit Duitsland gerecupereerd. De huidige NK-collectie omvat de gerecupereerde kunst die nu nog in beheer is van de Nederlandse Staat. Als u een goede beschrijving heeft van de kunstwerken die in het bezit van uw familie waren, vergemakkelijkt dit de zoektocht. Voor zover deze informatie nog te achterhalen is, kunnen het Nationaal Archief, het NIOD en het RKD u wellicht behulpzaam zijn bij het naspeuren van gegevens over uw familie en verloren gegane kunstwerken in de nog beschikbare archieven en documentatie. Ook kunt u op internet diverse databases raadplegen die betrekking hebben op roofkunst.