U heeft een restitutieverzoek gekregen voor een kunstwerk, bijvoorbeeld een schilderij dat in uw museum hangt of dat zich in uw particuliere collectie bevindt. Als u wilt dat dit restitutieverzoek wordt onderzocht en beoordeeld door de Restitutiecommissie, kunt u vragen om een bindend advies. Hieronder volgt een beschrijving van de stappen die moeten worden gezet bij het indienen van een dergelijk verzoek. Daarnaast vindt u een korte checklist rechts op de pagina.

Voordat u nadere stappen zet om tot een oplossing te komen, is het nodig om na te gaan van wie het teruggevraagde kunstwerk precies is. Ook als een kunstwerk al tientallen jaren deel uitmaakt van de museumcollectie, kan het gaan om bezit van bijvoorbeeld de Nederlandse staat, of van een gemeente of provincie. Ga dus eerst goed na van wie het kunstwerk vandaag de dag is en of u bevoegd bent om een restitutieverzoek aan de commissie voor te leggen.

Indien het een kunstwerk uit de rijkscollectie betreft, kunt u contact opnemen met de RCE.

De bindend advies-procedure is een vrijwillige procedure. Dat betekent dat degene die om restitutie vraagt, samen met u als eigenaar of gevolmachtigde moet besluiten om de Restitutiecommissie in te schakelen. Beide partijen dienen vooraf te verklaren het door de Restitutiecommissie uit te brengen advies als bindend te aanvaarden en het Reglement te aanvaarden. Het is dus belangrijk om hierover tot overeenstemming te komen.

Samen met de andere partij verzoekt u de Restitutiecommissie om onderzoek en bindend advies. Daartoe stuurt u de Restitutiecommissie een brief, die wordt ondertekend door u, als de eigenaar van het geclaimde kunstwerk (of zijn gevolmachtigde) en door degene die de partij vertegenwoordigd die om restitutie verzoekt. Beide partijen kunnen ook afzonderlijk een verzoek indienen, met twee aparte brieven.

Uit de brief/brieven dient het volgende duidelijk te worden: 

  • om welk kunstwerk het gaat;
  • waar het kunstwerk zich bevindt (welk museum/welke collectie);
  • wie de partijen zijn (enerzijds de huidige eigenaar, bijvoorbeeld een stichting of een provinciale/gemeentelijke overheid, en anderzijds de partij die het kunstwerk claimt op grond van voormalige eigendom);
  • wie de vertegenwoordigers van beide partijen zijn en hun contactgegevens (bijvoorbeeld een museumdirecteur als gevolmachtigde van de huidige eigenaar en een vertegenwoordiger van de familie van de voormalige eigenaar).

U kunt gebruik maken van voorbeeldbrieven waarmee u ieder afzonderlijk of samen een verzoek om bindend advies kunt indienen bij de commissie. 

De commissie zal u vervolgens verder informeren over het vervolg van de procedure.

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie.