Bij wie een restitutieverzoek moet worden ingediend hangt af van wie de huidige eigenaar van het geclaimde kunstwerk is. Ook is dit bepalend voor de manier waarop de procedure vervolgens verloopt en volgens welke richtlijnen het verzoek wordt beoordeeld.

Voordat de Restitutiecommissie een verzoek kan behandelen, moet daarom eerst duidelijk zijn, van wie het geclaimde kunstwerk op dit moment is.

Er is een onderverdeling te maken in drie groepen:

  1. Rijkscollectie: Kunstwerken die onderdeel zijn van de Rijkscollectie. Daaronder valt ook de zogeheten NK-collectie.
  2. Overige collecties: Kunstwerken die geen onderdeel zijn van de Rijkscollectie, maar eigendom zijn van bijvoorbeeld een particulier, een stichting of een lokale overheid.

Hiernaast kunt u een overzicht vinden van de werkwijze die bij deze groepen wordt toegepast.