Bindend advies over sculptuur ‘Mozes’, toegeschreven aan Alessandro Vittoria

Den Haag, 31 mei 2018 – De Restitutiecommissie heeft bindend advies uitgebracht over het verzoek tot teruggave van de sculptuur ‘Mozes’, toegeschreven aan Alessandro Vittoria, thans in bezit van Museum De Fundatie te Zwolle. De commissie heeft het museum geadviseerd het bronzen beeld te restitueren aan de erfgenamen van Emma Budge.

De sculptuur werd in de periode 1948-1952 verworven door de oprichter van Museum De Fundatie, Dirk Hannema. Hij verkreeg het werk van zijn neef Charles Hubert ridder de Stuers. Hannema schonk de sculptuur in 1964 aan het museum.

De sculptuur maakte eerder deel uit van de kunstcollectie van de joodse Emma Budge uit Hamburg. Vanaf 1933 bracht zij in reactie op de opkomst van het naziregime veranderingen aan in haar testament, waarin zij bepaalde wat er na haar dood met haar kunstcollectie zou moeten gebeuren. Emma Budge overleed in 1937. De sculptuur werd nog datzelfde jaar samen met honderden andere kunstwerken uit de nalatenschap geveild bij veilinghuis Graupe te Berlijn. De commissie is van oordeel dat het bezitsverlies van de sculptuur door de nalatenschap van Budge dient te worden aangemerkt als onvrijwillig, veroorzaakt door omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime en adviseert het museum de sculptuur te restitueren aan de erfgenamen. De commissie acht het niet aannemelijk dat de erfgenamen vrij over de opbrengst hebben kunnen beschikken.

 

Over de Restitutiecommissie

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert over claims op tijdens de naziperiode verloren cultuurgoederen, zogeheten roofkunst. Sinds haar start in 2002 heeft de Restitutiecommissie 155 adviezen uitgebracht en zijn 174 claims aan haar voorgelegd. Voor meer informatie over de commissie wordt verwezen naar haar jaarverslagen op deze website.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie:  (070) 376 59 92, info@restitutiecommissie.nl.

Afbeelding: