Voorbeeldbrief verzoek bindend advies (gezamenlijk)

Dit is een voorbeeldbrief waarmee beide partijen gezamenlijk het verzoek om bindend advies voorleggen aan de restitutiecommissie.

De brief dient door beide partijen ondertekend te worden.