Spring naar content

Network of European Restitution Committees on Nazi-Looted Art

Internationale samenwerking

Ook Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een restitutiecommissie voor advies inzake nazi-roofkunst. In 2017 hebben de vijf Europese restitutiecommissies de wens uitgesproken tot nadere samenwerking en kennisdeling. Dat heeft geleid tot de oprichting van het Netwerk Europese Restitutiecommissies. Het netwerk komt geregeld bijeen en geeft een Newsletter uit met bijdragen over restitutiezaken vanuit de verschillende landen.

De zeventiende nieuwsbrief (december 2023) van het Netwerk Europese Restitutiecommissies is beschikbaar (Engelstalig).