Twee nieuwe leden Restitutiecommissie

Met ingang van 23 december 2017 zijn mevr dr. C.C. Wesselink en dhr. dr. J.H. van Kreveld door minister Van Engelshoven benoemd tot nieuwe leden van de Restitutiecommissie. Tevens is mevr. mr. H.M. Verrijn Stuart benoemd tot plaatsvervangend voorzitter.

Op deze datum defungeerden dhr. prof. dr. J.Th.M. Bank, dhr. mr. P.J.N. van Os en mevr. prof. dr. I.C. van der Vlies, aan wie de commissie veel dank is verschuldigd voor hun jarenlange inzet.

Zie voor de nieuwe samenstelling van de commissie: http://www.restitutiecommissie.nl/de_restitutiecommissie_en_het_bureau.html

Zie voor het benoemingsbesluit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-2599.html