Spring naar content

Schilderij Winters Bosgezicht van Klombeck en Verboeckhoven geen roofkunst

2 juni 2020
Schilderij Winters Bosgezicht van Klombeck en Verboeckhoven Winters Bosgezicht door Johann Bernard Klombeck en Eugène Joseph Verboeckhoven (foto: RCE)

DEN HAAG, 2 juni 2020 – De Restitutiecommissie heeft de Minister van OCW geadviseerd een verzoek om teruggave van het schilderij Winters Bosgezicht door Johann Bernard Klombeck en Eugène Joseph Verboeckhoven af te wijzen. De minister heeft dit advies overgenomen.

Het betreffende schilderij is sinds 1950 in het bezit van de Nederlandse Staat en wordt vermeld op de website van Museale Verwervingen vanaf 1933. Op deze website worden kunstvoorwerpen getoond waarbij een vermoeden bestaat dat ze tussen 1933 tot 1945 zijn geroofd, geconfisqueerd of gedwongen zijn verkocht. Een kleinzoon van een Haagse kunstverzamelaar heeft de Minister van OCW verzocht om teruggave van het schilderij. Het schilderij zou afkomstig zijn uit het bezit van deze kunstverzamelaar, over wie bekend is dat tijdens de Tweede Wereldoorlog veel kunstwerken uit zijn bezit zijn verdwenen.

De minister heeft de Restitutiecommissie verzocht om haar te adviseren over dit verzoek. De Restitutiecommissie heeft hierop het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD gevraagd een onderzoek naar de feiten in te stellen. Uit dit onderzoek is gebleken dat het betreffende schilderij nooit heeft behoord tot de collectie van de Haagse kunstverzamelaar. De commissie heeft de Minister van OCW daarom geadviseerd het verzoek om teruggave af te wijzen. Bovendien is uit het onderzoek door het Expertisecentrum gebleken dat het schilderij gedurende de periode 1921-1948 in het bezit is geweest van een mevrouw uit Soestdijk, zodat geen reden meer bestaat om de herkomstgeschiedenis van het schilderij als verdacht aan te merken.

Het advies is in zijn geheel te lezen via onderstaande link.

Over de Restitutiecommissie

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert over claims op tijdens de naziperiode verloren cultuurgoederen, zogeheten roofkunst. Sinds haar start in 2002 heeft de Restitutiecommissie 162 adviezen uitgebracht en zijn 183 claims aan haar voorgelegd. De commissie staat onder voorzitterschap van Fred Hammerstein.

Relevant advies: Schilderij Winters Bosgezicht

Contact

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwe adviezen en ontwikkelingen binnen de Restitutiecommisse

Lees de laatste berichten

Actueel