Spring naar content

Schilderij NK-collectie terug naar erven Alfred en Fanny Mautner

21 december 2020
NK 2216 - De Bruiloft te Canaa door J.G. Platzer (foto: RCE) NK 2216 - De Bruiloft te Canaa door J.G. Platzer (foto: RCE)

DEN HAAG, 21 december 2020 – De Restitutiecommissie heeft de Minister van OCW geadviseerd een verzoek om teruggave van het schilderij De Bruiloft te Canaa door J.G. Platzer toe te wijzen. De minister heeft dit advies overgenomen.

Het schilderij De Bruiloft te Canaa door de Oostenrijkse schilder Johann Georg Platzer was voor de oorlog eigendom van de in Wenen woonachtige Alfred en Fanny Mautner. Na de machtsovername door nazi’s in Oostenrijk in 1938 zijn zij in 1939 via Amsterdam gevlucht. Het schilderij werd met de overige inboedel opgeslagen in Amsterdam en is in 1941 verkocht om de opslagkosten te voldoen. Het is hierna doorverkocht aan een museum in voormalig Tsjechoslowakije. Na de oorlog is het schilderij gerecupereerd naar Nederland en in beheer genomen door de Nederlandse Staat met de uitdrukkelijke opdracht dit – zo mogelijk – terug te geven aan de rechthebbenden of hun erfgenamen. Een erfgenaam van Alfred en Fanny Mautner heeft de minister in 2020 verzocht om restitutie van het schilderij. De minister heeft de Restitutiecommissie om advies gevraagd over dit verzoek. De commissie adviseert de minister dat dit verzoek moet worden ingewilligd omdat voldoende aannemelijk is dat Alfred en Fanny Mautner het schilderij hebben moeten verkopen als gevolg van hun vlucht voor de nazi’s.

Over de Restitutiecommissie

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert over claims op tijdens de naziperiode verloren cultuurgoederen, zogeheten roofkunst. Sinds haar start in 2002 heeft de Restitutiecommissie 164 adviezen uitgebracht en zijn 187 claims aan haar voorgelegd. De commissie staat onder voorzitterschap van Els Swaab.

Relevant advies: Alfred en Fanny Mautner

Contact

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwe adviezen en ontwikkelingen binnen de Restitutiecommisse

Lees de laatste berichten

Actueel