Spring naar content

Nazi-roofkunst terug naar de dochter van joodse eigenaar

28 augustus 2013

DEN HAAG  – De Restitutiecommissie heeft minister Jet Bussemaker van OCW geadviseerd drie keramieken schotels uit de Rijkscollectie terug te geven aan de dochter van de joodse eigenaar. De minister heeft het advies overgenomen.

Het advies gaat over een verzoek tot teruggave van drie keramieken schotels uit de Nederlands Kunstbezit-collectie, de verzameling van kunstvoorwerpen die na de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland is teruggevoerd.

De schotels bleken afkomstig uit de privécollectie van de joodse jurist Gustaaf Hamburger, die in 1940 met zijn gezin naar de Verenigde Staten was vertrokken, met achterlating van zijn bezittingen in Nederland. De keramieken schotels zijn tijdens de bezetting in beslag genomen door de Dienststelle Mühlmann, een Duitse roofinstelling.

De Restitutiecommissie constateert dat sprake is van onvrijwillig bezitsverlies door omstandigheden die te maken hebben met het naziregime. Daarom adviseert zij minister Bussemaker om de objecten terug te geven aan zijn in Zwitserland wonende dochter. De minister heeft het advies overgenomen.

Over de Restitutiecommissie

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert over claims op tijdens de naziperiode verloren cultuurgoederen, zogeheten roofkunst. Sinds haar start in 2002 heeft de Restitutiecommissie 125 adviezen uitgebracht en zijn 138 claims aan haar voorgelegd. Sinds 1 januari 2009 is Willibrord Davids voorzitter van de Restitutiecommissie.

Relevant advies: Hamburger

Contact

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwe adviezen en ontwikkelingen binnen de Restitutiecommisse

Lees de laatste berichten

Actueel