Spring naar content

Nazi-roofkunst terug naar de dochter van de joodse eigenaar (II)

24 januari 2014

DEN HAAG  – De Restitutiecommissie heeft minister Jet Bussemaker van OCW geadviseerd een schilderij van Jan van Goyen uit de Rijkscollectie terug te geven aan de dochter van de joodse eigenaar. De minister heeft het advies overgenomen.

Het advies gaat over een verzoek tot teruggave van een schilderij uit de Nederlands Kunstbezit-collectie, de verzameling van kunstvoorwerpen die na de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland is teruggevoerd.

Het schilderij bleek afkomstig uit de privécollectie van de joodse bankier Gustaaf Hamburger, die in 1940 met zijn gezin naar de Verenigde Staten was vertrokken, met achterlating van zijn bezittingen in Nederland. Het schilderij is tijdens de bezetting in beslag genomen als ‘vijandelijk bezit’.

De Restitutiecommissie constateert dat sprake is van onvrijwillig bezitsverlies door omstandigheden die te maken hebben met het naziregime. Daarom adviseert zij minister Bussemaker om het schilderij terug te geven aan de in Zwitserland wonende dochter van Gustaaf Hamburger. De minister heeft het advies overgenomen.

In maart 2013 heeft de Restitutiecommissie de minister geadviseerd om drie keramieken schotels uit de Rijkscollectie aan dezelfde verzoekster terug te geven. Ook dit advies is overgenomen door de minister.

Over de Restitutiecommissie

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert over claims op tijdens de naziperiode verloren cultuurgoederen, zogeheten roofkunst. Sinds haar start in 2002 heeft de Restitutiecommissie 128 adviezen uitgebracht en zijn 141 claims aan haar voorgelegd.

Relevante adviezen:

Contact

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwe adviezen en ontwikkelingen binnen de Restitutiecommisse

Lees de laatste berichten

Actueel