Spring naar content

Jaarverslag 2021

18 mei 2022

Voor de Restitutiecommissie was 2021 een jaar van verandering en vernieuwing. Op grond van het rapport van de Evaluatiecommissie Beleid Restitutie naziroofkunst is door de minister in april 2021 een nieuw Instellingbesluit vastgesteld. Hierin is een nieuw beoordelingskader opgenomen op basis waarvan de Restitutiecommissie verzoeken tot restitutie behandelt. De minister heeft daarnaast besloten om het structurele onderzoek naar de herkomst van de NK-collectie (Nederlands Kunstbezit-collectie in beheer van de Staat) te hervatten.

Verandering beperkte zich niet tot formele besluiten. Vanuit de noodzaak om intensiever en toegankelijker te communiceren, is vanuit de Restitutiecommissie geïnvesteerd in de persoonlijke contacten met verzoekers, betrokken partijen en het internationaal netwerk van restitutiecommissies. Ook is in 2021 een nieuwe website gelanceerd, die vanuit een betere zoekfunctie en meer historische content aansluit bij de digitale eisen van deze tijd. Ter ere van het twintigjarig bestaan van de Nederlandse Restitutiecommissie is eveneens de documentaire Roofkunst & Restitutie tot stand gebracht, waarin twee restitutiezaken aan de hand van de ervaring van verzoekers in die zaken, zijn belicht.

Mede door pandemie-gerelateerde beperkingen vertraagde de oplevering van onderzoekrapportages. Als gevolg daarvan heeft de Restitutiecommissie in 2021 slechts één advies uit kunnen brengen. Dankzij nieuw bronnenmateriaal werd het teruggaveverzoek van de erven Adelsberger-Isay, na een eerdere afwijzing in 2009, alsnog gehonoreerd.

Alle ontwikkelingen omtrent de Restitutiecommissie leest u in het jaarverslag, inclusief persoonlijke toelichting van commissieleden, fotomateriaal en verwijzing naar digitale bestanden.

Lees het jaarverslag (pdf-bestand):

 

Contact

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwe adviezen en ontwikkelingen binnen de Restitutiecommisse

Lees de laatste berichten

Actueel