Spring naar content

Bronzen kandelaar en wijwateremmer terug naar erven Vita Israël

27 juli 2020
Bronzen kandelaar KA 118 (foto: Museum Boijmans Van Beuningen) Bronzen kandelaar KA 118 (foto: Museum Boijmans Van Beuningen)

DEN HAAG, 27 juli 2020 – De Restitutiecommissie heeft bij bindend advies van 13 juli 2020 besloten dat  de gemeente Rotterdam een bronzen kandelaar en een bronzen wijwateremmer moet teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse apotheker Emanuel Vita Israël (1873-1940).

Emanuel Vita Israël bezat een grote collectie kunstvoorwerpen die hij voor het publiek toegankelijk maakte in stijlkamers in zijn woning in Amsterdam. Enkele dagen na de Duitse inval pleegde hij op 15 mei 1940 zelfmoord. Van zijn familie overleefden alleen een schoondochter en haar twee dochters de oorlog. In zijn op 30 juni 1939 opgemaakte testament had Vita Israël de bepaling opgenomen dat zijn verzameling antiquiteiten binnen een half jaar na zijn overlijden geveild moest worden. Zijn erfgenamen hebben daarom de collectie in november 1940 onder de hamer gebracht bij het Amsterdamse veilinghuis Frederik Muller & Co. Onder de geveilde objecten bevonden zich de kandelaar en wijwateremmer. De commissie heeft aangenomen dat zelfmoord van Vita Israël is ingegeven door de Duitse inval. Dat zijn erfgenamen ter uitvoering van de genoemde bepaling in zijn testament de kunstvoorwerpen hebben moeten laten veilen, ziet de commissie in samenhang met de doodsoorzaak als onvrijwillig door omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime.

De kandelaar en de wijwateremmer bevonden zich in de collectie van Museum Boijmans van Beuningen. Ze zijn in 1994 aan de gemeente Rotterdam geschonken als onderdeel van de collectie J.W. Frederiks. Het Museum heeft in 2018 zelf contact opgenomen met de erfgenamen van Vita Israël waarna besloten is om de commissie om bindend advies te vragen.

Over de Restitutiecommissie

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert over claims op tijdens de naziperiode verloren cultuurgoederen, zogeheten roofkunst. Sinds haar start in 2002 heeft de Restitutiecommissie 163 adviezen uitgebracht en zijn 185 claims aan haar voorgelegd. De commissie staat onder voorzitterschap van Fred Hammerstein.

Relevant bindend advies: Een bronzen wijwateremmer en een bronzen kandelaar

Bronzen wijwateremmer KB 78 (foto: Museum Boijmans Van Beuningen)
Bronzen wijwateremmer KB 78 (foto: Museum Boijmans Van Beuningen)

Contact

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwe adviezen en ontwikkelingen binnen de Restitutiecommisse

Lees de laatste berichten

Actueel