Spring naar content

Bindend advies over schilderij Berglandschap met boomstronk door Jacob van Geel

28 november 2019
Berglandschap met boomstronk door Jacob van Geel (foto: Museum Boijmans van Beuningen) Berglandschap met boomstronk door Jacob van Geel (foto: Museum Boijmans van Beuningen)

DEN HAAG, 28 november 2019 – De Restitutiecommissie heeft bindend advies uitgebracht over het verzoek tot teruggave van het schilderij Berglandschap met boomstronk door Jacob van Geel, thans in bezit van de gemeente Rotterdam. De commissie is van oordeel dat de gemeente niet verplicht is tot restitutie.

De gemeente Rotterdam heeft het schilderij in 1978 verworven als gevolg van een legaat door de kunsthandelaar Vitale Bloch. Het schilderij bevindt zich sindsdien in Museum Boijmans van Beuningen. Bloch had het schilderij eerder verworven van de Joodse kunstenaar en verzamelaar Joseph Henri Gosschalk. De verzoekers om restitutie in deze zaak zijn erfgenamen van Gosschalk en stellen dat hij het bezit van het schilderij tijdens zijn internering in Westerbork onvrijwillig heeft verloren door omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime. Verzoekers en de gemeente hebben de claim op het schilderij aan de restitutiecommissie voorgelegd voor onderzoek en bindend advies.

Op basis van het in deze zaak verrichte onderzoek is de commissie tot de conclusie gekomen dat Bloch het schilderij al in 1940, of mogelijk eerder, van Gosschalk heeft verworven. Daarmee zijn onvoldoende feiten en omstandigheden komen vast te staan waaruit met de vereiste mate van aannemelijkheid kan worden afgeleid dat Gosschalk het bezit van het schilderij onvrijwillig heeft verloren door omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime. In haar bindend advies van 11 november 2019 is de Restitutiecommissie daarom tot het oordeel gekomen dat de gemeente Rotterdam niet gehouden is tot restitutie van het schilderij.

Het advies is in zijn geheel te lezen op de website van de Restitutiecommissie via onderstaande link.

Over de Restitutiecommissie

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert over claims op tijdens de naziperiode verloren cultuurgoederen, zogeheten roofkunst. Sinds haar start in 2002 heeft de Restitutiecommissie 161 adviezen uitgebracht en zijn 182 claims aan haar voorgelegd. De commissie staat onder voorzitterschap van Fred Hammerstein.

Relevant bindend advies: Schilderij ‘Berglandschap met boomstronk’ door Jacob van Geel

Contact

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwe adviezen en ontwikkelingen binnen de Restitutiecommisse

Lees de laatste berichten

Actueel