Spring naar content

Benoeming voorzitter Restitutiecommissie

4 oktober 2021

De heer mr. J. (Jacob) Kohnstamm wordt benoemd als voorzitter van de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (de Restitutiecommissie). De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, heeft daartoe besloten. De benoeming is ingegaan op 28 september 2021 voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.

De Restitutiecommissie is een onafhankelijke commissie, die de minister van OCW adviseert over de teruggave van cultuurgoederen, die onvrijwillig zijn verloren door toedoen van het naziregime. Recent is het beleid over restitutie geëvalueerd door een commissie bij de Raad voor Cultuur, onder het voorzitterschap van de heer Kohnstamm. Deze evaluatie heeft geleid tot een aanpassing van het kader voor beoordeling van restitutieverzoeken en een hernieuwde inzet op het onderzoek naar de herkomstgeschiedenis en oorspronkelijke eigenaren van mogelijk geroofde cultuurgoederen. Kohnstamm gaat nu als voorzitter van de Restitutiecommissie uitvoering geven aan het hernieuwde restitutiebeleid.

Jacob Kohnstamm heeft rechten gestudeerd en is advocaat geweest. Daarna was hij onder meer lid van de Tweede en Eerste Kamer voor D66 en was hij van 1994 tot 1998 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Van 2004 tot 2016 was hij voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en van 2016 tot 2021 was hij Coördinerend voorzitter van de Toetsingscommissies Euthanasie. Daarnaast heeft hij ook zitting gehad in verschillende parttime besturen en commissies, waaronder als voorzitter in het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Amsterdam.

(persbericht ministerie van OCW; zie ook https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/04/benoeming-voorzit…)

Contact

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwe adviezen en ontwikkelingen binnen de Restitutiecommisse

Lees de laatste berichten

Actueel