Spring naar content

107 objectgroepen Meissen porselein terug naar erven Joodse eigenaar

23 december 2019
Meissen porselein Meissen porselein

DEN HAAG, 23 december 2019 – De Restitutiecommissie heeft de minister van OCW geadviseerd 107 objectgroepen Meissen porselein terug te geven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke Duitse eigenaar Franz Oppenheimer. De minister heeft dit advies overgenomen.

De 107 objectgroepen Meissen porselein zijn na de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse Staat in beheer genomen met de uitdrukkelijke opdracht deze – zo mogelijk – terug te geven aan de rechthebbenden of hun erfgenamen. De objectgroepen bevinden zich nu nog in bruikleen in het Rijksmuseum, het Kunstmuseum Den Haag en Museum Boijmans Van Beuningen.

In 2015 hebben erfgenamen van Franz Oppenheimer de minister van OCW gevraagd om restitutie van de objectgroepen Meissen porselein. De minister heeft de Restitutiecommissie verzocht om haar te adviseren over dit verzoek.

Op basis van het in deze zaak verrichte onderzoek is de Restitutiecommissie tot de conclusie gekomen dat de 107 objectgroepen Meissen porselein eigendom waren van Franz Oppenheimer. Oppenheimer werd vanwege zijn Joodse afkomst door de nazi’s in Duitsland vervolgd en vluchtte in december 1936 naar Oostenrijk. Na de Anschluss van Oostenrijk bij nazi-Duitsland in maart 1938 moest Oppenheimer weer vluchten. Op grond van de beschikbare gegevens kan ervan worden uitgegaan dat Oppenheimer de 107 objectgroepen Meissen porselein in de periode tussen begin 1936 en maart 1938 heeft verkocht. De Restitutiecommissie is tot de conclusie gekomen dat Oppenheimer het bezit van het porselein onvrijwillig heeft verloren door omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime. Op grond hiervan heeft de commissie de minister geadviseerd de 107 objectgroepen Meissen porselein te restitueren aan de erfgenamen van Franz Oppenheimer.

Het advies is in zijn geheel te lezen op de website van de Restitutiecommissie via  onderstaande link.

Over de Restitutiecommissie

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert over claims op tijdens de naziperiode verloren cultuurgoederen, zogeheten roofkunst. Sinds haar start in 2002 heeft de Restitutiecommissie 161 adviezen uitgebracht en zijn 182 claims aan haar voorgelegd. De commissie staat onder voorzitterschap van Fred Hammerstein.

Relevant advies: Dr. Franz Oppenheimer

Meissen porselein

Contact

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwe adviezen en ontwikkelingen binnen de Restitutiecommisse

Lees de laatste berichten

Actueel