Veel kunstwerken die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland terecht zijn gekomen, zijn na de bevrijding teruggevoerd naar het land van herkomst en onder beheer van de nationale overheden gesteld. Een deel van de cultuurgoederen die na de oorlog niet zijn gerestitueerd, werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw geveild. De overgebleven werken werden, samen met andere kunstwerken met een ‘oorlogsherkomst’, samengebracht in de zogeheten Nederlands Kunstbezit-collectie (NK-collectie), als onderdeel van de rijkscollectie. Thans bevinden zich in de NK-collectie nog ongeveer 3800 kunstwerken.

Naar de herkomstgeschiedenis van de individuele kunstwerken in de NK-collectie is onderzoek verricht door Bureau Herkomst Gezocht. De resultaten van dit onderzoek zijn onder meer online te raadplegen via deze website.

De restitutiecommissie adviseert de minister van OCW over individuele verzoeken tot teruggave van werken uit de NK-collectie.

Restitutieverzoeken op kunstwerken uit de Rijkscollectie worden beoordeeld naar het criterium redelijkheid en billijkheid.