Kunstwerken waarvan de oorspronkelijke eigenaar als gevolg van het naziregime het bezit verloor, kunnen vandaag de dag in bezit zijn van de Nederlandse Staat (rijkscollectie), maar ook deel uitmaken van een collectie van een provinciale/gemeentelijke instelling, een stichting of een particulier. Een claim op een kunstwerk uit een dergelijke collectie kan aan de Restitutiecommissie worden voorgelegd voor onderzoek en bindend advies.

De procedure die de commissie in zaken volgt wordt beschreven in een reglement.

Voor het voorleggen van een zaak voor bindend advies aan de Restitutiecommissie gelden een aantal formele vereisten en er wordt een vaste procedure gevolgd.