Spring naar content

Stappenplan restitutieverzoeken rijkscollectie

Stappenplan

Eén van de taken van de Restitutiecommissie is de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) te adviseren over te nemen beslissingen over restitutieverzoeken die betrekking hebben op kunstwerken uit de rijkscollectie. Een specifiek onderdeel van de rijkscollectie is de zogenoemde Nederlands Kunstbezit-collectie (NK-collectie). Deze collectie bestaat uit zo’n 3.800 kunstvoorwerpen met een ‘oorlogsverleden’. Tegenwoordig beheert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) deze NK-collectie. De werken bevinden zich vaak in bruikleen bij Nederlandse musea of overheidsgebouwen. De Restitutiecommissie adviseert in het geval van werken uit de rijkscollectie uitsluitend op verzoek van de Minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Een restitutieverzoek kan worden ingediend bij de RCE, die de verzoeken behandelt namens de Minister van OCW.

‘Claimtentoonstelling’ van schilderijen, tekeningen en tapijten in het Rijksmuseum, 1950

Checklist

  1. Om welk kunstwerk gaat het?

  2. Is er een verband met het naziregime?

  3. Behoort u tot de rechthebbenden?

Dien een verzoek tot teruggave in bij de RCE

De Restitutiecommissie adviseert in het geval van werken uit de rijkscollectie uitsluitend op verzoek van de Minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) behandelt namens de Minister van OCW verzoeken om restitutie.

U kunt uw restitutieverzoek indienen bij de RCE.

U stuurt uw brief of e-mail naar:

De Minister van OCW
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
E-mail: restitutie@cultureelerfgoed.nl

In uw brief/e-mail vermeldt u:

  • om welk kunstwerk het gaat (minimaal titel, auteur en de huidige verblijfplaats of inventarisnummer, bij voorkeur ook een omschrijving);
  • wie het bezit van het kunstwerk onvrijwillig heeft verloren ten tijde van het naziregime;
  • uw (erfrechtelijke) relatie tot deze persoon.

Als u zich laat vertegenwoordigen dient uw gemachtigde een volmacht over te leggen, tenzij uw gemachtigde een in Nederland ingeschreven advocaat is.

De RCE gaat na of het kunstwerk inderdaad deel uitmaakt van de Rijkscollectie. Als dit zo is, en als het verzoek onder het beleid valt, legt de RCE het verzoek namens de Minister van OCW voor aan de Restitutiecommissie voor advies.