The Decree Establishing the Restitutions Committee of 16 November 2001 became effective on 22 December 2001 and has been amended by decrees of 4 July 2012 and 20 September 2018. Below you will find a selection of relevant documents relating to the establishment of the committee and the (re)appointment of members.

Decree

Date

Description

valid with effect from 2 October 2018

Geconsolideerde tekst Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

ENGLISH TRANSLATION (PDF-file)

Historical publications

Date                        

Description
16 November 2001

Instellingsbesluit

ENGLISH TRANSLATION (PDF-file)

4 July 2012

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2012, nr. WJZ/420483 (10207), houdende wijziging van het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog in verband met evaluatie van het restitutiebeleid

ENGLISH TRANSLATION (PDF-file)

9 December 2016

Besluit van 9 december 2016 tot benoeming van de voorzitter en (her)benoeming plv. voorzitter en leden van de Restitutiecommissie

20 December 2017

Besluit van 20 december 2017 tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter en twee leden van de Restitutiecommissie

16 March 2018

Besluit van 16 maart 2018 tot benoeming van een nieuw lid van de Restitutiecommissie

20 September 2018

Besluit tot wijziging van het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog in verband met de oprichting van een Expertisecentrum Tweede Wereldoorlog en Restitutieverzoeken

ENGLISH TRANSLATION (PDF-file)

20 December 2018

Besluit van 20 december 2018 tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter en een nieuw lid van de Restitutiecommissie

13 May 2019 Besluit van 13 mei 2019 tot benoeming van een nieuw lid van de Restitutiecommissie
5 November 2019 Besluit van 5 november 2019 tot herbenoeming van de voorzitter en een lid van de Restitutiecommissie
6 October 2020 Besluit van 6 oktober 2020 tot herbenoeming van de plaatsvervangend voorzitter en twee leden van de Restitutiecommissie
26 January 2021 Besluit van 26 januari 2021 tot benoeming van een nieuw lid van de Restitutiecommissie