Commissieleden

De Restitutiecommissie bestaat uit juristen, een historicus en een kunsthistoricus. De commissie bestaat uit de volgende leden:

De heer dr. A. Hammerstein (voorzitter)
jurist; voorheen raadsheer in en later waarnemend Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, oud-president van het Gerechtshof te Arnhem, oud staatsraad ibd van de Raad van State.

Mevrouw dr. S.G. Cohen-Willner
kunsthistorica; zelfstandig gevestigd curator, onderzoeker en schrijver, gespecialiseerd in zestiende en zeventiende-eeuwse schilderkunst, werken op papier en kunstliteratuur.

De heer mr. J.H.W. Koster
jurist; advocaat in Amsterdam.

De heer dr. J.H. van Kreveld
jurist; voorheen: lid Afd. bestuursrechtspraak Raad van State, raadsheer in de Centrale Raad van Beroep, hoogleraar aan de universiteiten van Groningen en Tilburg, jurist bij de ministeries van Economische Zaken en Justitie en de provincie Friesland.

De heer mr. D. Oostinga
jurist; oud-notaris; bestuurder en adviseur bij diverse organisaties.

Mevrouw mr. E.H. Swaab (plv. voorzitter)
jurist; voorheen advocaat; bestuurder en toezichthouder bij diverse instellingen op cultureel en maatschappelijk gebied.

Mevrouw dr. C.C. Wesselink
cultuurhistorica; docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in kunst en cultuur van interbellum, oorlog en wederopbouw.

De heer dr. J.F. Cohen (adviseur)
historicus; schrijver en biograaf; voorheen onderzoeker NIOD.

 

Secretariaat Restitutiecommissie

Het secretariaat ondersteunt de leden van de Restitutiecommissie bij de uitvoering van hun taak en bestaat uit de volgende medewerkers:

De heer mr. drs. Eric Idema
jurist en historicus; secretaris van de Restitutiecommissie.

Mevrouw Tonie Brandse
officemanager.

De heer Idema is aanspreekpunt in zaken.