Commissieleden

De Restitutiecommissie bestaat uit juristen, een historicus en een kunsthistoricus. De commissie bestaat uit de volgende leden:

De heer mr. J. Kohnstamm (voorzitter)
jurist, voorheen: advocaat, lid Tweede Kamer, Staatssecretaris, lid Eerste Kamer, voorzitter Autoriteit persoonsgegevens en Coördinerend voorzitter Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Mevrouw mr. E.H. Swaab (plv. voorzitter)
jurist; voorheen advocaat; bestuurder en toezichthouder bij diverse instellingen op cultureel en maatschappelijk gebied.

Mevrouw dr. S.G. Cohen-Willner
kunsthistorica; zelfstandig gevestigd curator, onderzoeker en schrijver, gespecialiseerd in zestiende en zeventiende-eeuwse schilderkunst, werken op papier en kunstliteratuur.

De heer dr. J.F. Cohen
historicus; schrijver en biograaf; voorheen onderzoeker NIOD.

De heer dr. J.H. van Kreveld
jurist; voorheen: staatsraad Raad van State, raadsheer Centrale Raad van Beroep, voorzitter bezwarencommissie Zuid-Holland, hoogleraar aan de universiteiten van Groningen en Tilburg, jurist bij de ministeries van Economische Zaken en Justitie en de provincie Friesland.

De heer mr. D. Oostinga
jurist; oud-notaris; bestuurder en adviseur bij diverse organisaties. 

Mevrouw dr. C.C. Wesselink
cultuurhistorica; docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in kunst en cultuur van interbellum, oorlog en wederopbouw.

 

Secretariaat Restitutiecommissie

Het secretariaat ondersteunt de leden van de Restitutiecommissie bij de uitvoering van hun taak en bestaat uit de volgende medewerkers:

Mevrouw mr. Else M. van Sterkenburg MA
secretaris; jurist en kunsthistorica.

Mevrouw Tonie Brandse
officemanager.