De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (de Restitutiecommissie) onderzoekt, adviseert en deelt kennis over claims op nazi-roofkunst.

De restitutieclaims hebben betrekking op kunstwerken die de voormalige eigenaar als gevolg van het naziregime verloor. Deze kunstwerken kunnen tegenwoordig in het bezit zijn van allerlei eigenaren, bijvoorbeeld de Nederlandse Staat (rijkscollectie), een provinciale of gemeentelijke instelling, een stichting of een particulier.

De Restitutiecommissie zet zich in om rechtvaardige oplossingen te vinden voor geschillen over geroofde kunstwerken. Zij werkt op een degelijke, integere en neutrale manier. De Restitutiecommissie is ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar zij opereert daar onafhankelijk van.