De leden van de Restitutiecommissie worden bij de uitvoering van hun taak ondersteund door
mevrouw mr. Margriet J.W.Drent MBA (secretaris a.i.) en mevrouw A.W.G. Brandse (officemanager).

Bij vragen kunt u het secretariaat bereiken via:

Postbus 556
2501 CN  DEN HAAG

Telefoon: (070) 376 59 92
E-mail: info@restitutiecommissie.nl