De leden van de Restitutiecommissie worden bij de uitvoering van hun taak ondersteund door
mevrouw mr. Else M. van Sterkenburg MA (secretaris) en mevrouw A.W.G. Brandse (officemanager).

Bij vragen kunt u het secretariaat bereiken via:

Postbus 556
2501 CN  DEN HAAG

Telefoon: (070) 376 59 92
E-mail: info@restitutiecommissie.nl