U bent hier

Twee taken

De Restitutiecommissie brengt advies uit over restitutieverzoeken van kunstwerken waarvan de oorspronkelijke eigenaar als gevolg van het naziregime het bezit verloor. Deze kunst kan vandaag de dag in bezit zijn van de Nederlandse Staat (rijkscollectie), een provinciale/gemeentelijke overheidsinstelling, een stichting, of een particulier.

Op grond van de vraag wie de huidige bezitter van het kunstwerk is, heeft de commissie in haar instellingsbesluit twee taken toebedeeld gekregen:

1) Rijkscollectie
De eerste taak van de commissie is advies uitbrengen over de door de minister van OCW te nemen beslissingen op verzoeken om teruggave van cultuurgoederen waarover de oorspronkelijke eigenaar door omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime onvrijwillig het bezit heeft verloren en die zich thans in bezit van de Staat der Nederlanden bevinden (Instellingsbesluit, artikel 2 lid 1).

Het grootste deel van deze ‘rijkscollectie-zaken’ betreft kunstvoorwerpen die deel uitmaken van een specifiek onderdeel van de rijkscollectie, namelijk de Nederlands Kunstbezit-collectie (NK-collectie). Deze NK-collectie wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en bestaat vandaag de dag uit ongeveer 3800 kunstvoorwerpen met een ‘oorlogsverleden’. Het betreft voornamelijk objecten die gedurende het naziregime in Nederland zijn geroofd of verkocht en veelal in Duitsland terecht zijn gekomen. Na 1945 werden deze kunstvoorwerpen door de geallieerden opgespoord, verzameld en naar Nederland teruggevoerd, waar ze onder beheer van de Nederlandse Staat werden gesteld. Hiermee ging destijds de opdracht gepaard de gerecupereerde kunstwerken terug te geven aan de rechtmatige eigenaren of hun erfgenamen.

De Restitutiecommissie beoordeelt claims op cultuurgoederen uit de rijkscollectie aan de hand van de kaders van het restitutiebeleid, dat de regering op basis van aanbevelingen van de zogenoemde Commissie Ekkart heeft vastgesteld.

Meer informatie over het indienen van een verzoek tot restitutie van een kunstwerk uit de rijkscollectie kunt u hier vinden.

2) Bindend advies
De tweede taak van de commissie is adviseren over geschillen over teruggave van cultuurgoederen tussen de oorspronkelijke eigenaar die door omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime onvrijwillig het bezit verloor of diens erfgenamen en de huidige bezitter niet zijnde de Staat der Nederlanden (Instellingsbesluit, artikel 2 lid 2).

Meer informatie over bindende adviezen, het indienen van een dergelijk adviesverzoek en de gevolgde werkwijze kunt u vinden op deze pagina.