Eén van de taken van de Restitutiecommissie is de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) te adviseren over te nemen beslissingen over restitutieclaims die betrekking hebben op kunstwerken uit de rijkscollectie.  Een specifiek onderdeel van de rijkscollectie is de zogenoemde Nederlands Kunstbezit-collectie (NK-collectie). Deze collectie bestaat uit zo’n 3.800 kunstvoorwerpen met een ‘oorlogsverleden’. Tegenwoordig beheert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) deze NK-collectie. De werken bevinden zich vaak in bruikleen bij Nederlandse musea of overheidsgebouwen. De Restitutiecommissie adviseert in het geval van werken uit de rijkscollectie uitsluitend op verzoek van de Minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dat betekent dat een restitutieverzoek bij de Minister van OCW moet worden ingediend.

De Restitutiecommissie adviseert in het geval van claims die betrekking hebben op een kunstwerk uit de rijkscollectie uitsluitend op verzoek van de Minister van OCW. Daarom moet een restitutieverzoek bij de Minister van OCW worden ingediend:

Ministerie van OCW
T.a.v. de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ  DEN HAAG

Uit het verzoek moet in ieder geval blijken:

  • om welk kunstvoorwerp het gaat;
  • dat er sprake is van (onvrijwillig) bezitsverlies als gevolg van het naziregime;
  • dat verzoeker rechthebbende is, bijvoorbeeld omdat hij/zij erfgenaam is van de oorspronkelijke bezitter.

Als de claim voldoet aan deze minimumeisen, en het object bevindt zich daadwerkelijk in de rijkscollectie, legt de minister het verzoek aan de Restitutiecommissie voor ter advisering. Na ontvangst van het verzoek informeert de commissie u over het verloop van de procedure.