De Restitutiecommissie adviseert in het geval van werken uit de rijkscollectie uitsluitend op verzoek van de Minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dat betekent dat een restitutieverzoek bij de Minister van OCW moet worden ingediend.

Het postadres voor het indienen van restitutieverzoeken is:

Ministerie van OCW
T.a.v. de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 16375
2500 BJ  DEN HAAG

Als de claim voldoet aan een aantal minimumeisen, legt de minister het verzoek aan de Restitutiecommissie voor ter advisering. Duidelijk moet in ieder geval zijn om welk voorwerp het gaat en wie de oorspronkelijke bezitter was.

De verzoeker ontvangt vervolgens een brief van de commissie waarin de procedure wordt toegelicht. Ook worden hem of haar in een vragenformulier meer gegevens over het geclaimde object gevraagd, bijvoorbeeld om welk kunstwerk het gaat, wat de relatie van de verzoeker met de oorspronkelijke eigenaar is en onder welke omstandigheden het kunstwerk uit diens bezit zijn geraakt.