Publicaties

Persberichten
Klik hier voor een overzicht van de recente persberichten.


Reglement bindend advies

Op 3 maart 2014 is een nieuw Reglement inzake bindend advies (pdf-bestand) gepubliceerd, dat vanaf genoemde datum geldig is. Een kopie van het oude reglement, dat geldig was tot 3 maart 2014, kunt u hier (pdf-bestand) downloaden.


Jaarverslagen

Ieder jaar publiceert de commissie een jaarverslag, waarin zij de werkzaamheden van het betreffende jaar samenvat. De tot op heden gepubliceerde jaarverslagen kunt u hieronder downloaden in PDF-formaat. Als u een papieren exemplaar van één van de verslagen toegestuurd wilt krijgen of op de verzendlijst voor het volgende jaarverslag geplaatst wilt worden, neemt u dan contact op met het secretariaat.

 • Verslag 2002  (pdf-bestand)
  Wilt u meer weten over de voorgeschiedenis en werkwijze van de Restitutiecommissie, dan kunt u ons Verslag 2002 downloaden als pfd-bestand. Dit jaarverslag bevat onder meer de Tweede-Kamerstukken over de oprichting van de commissie en informatie over de vijf zaken die de commissie in 2002 heeft behandeld. In de bijlagen vindt u onder meer de tekst van het Instellingsbesluit en van de adviezen.
 • Verslag 2003 (pdf-bestand)
  Dit jaarverslag bevat onder meer een toelichting op de zeven zaken waarover de Restitutiecommissie in 2003 heeft geadviseerd. In de bijlagen: de tekst van de adviezen, de Aanbevelingen inzake de kunsthandel van de Commissie Ekkart en de reactie van de regering daarop.
 • Verslag 2004 (pdf-bestand)
  In dit verslag vindt u behalve de zaken waarover de commissie advies uitbracht, informatie over de (her-)benoeming van de leden van de Restitutiecommissie en een toelichting op de slotaanbevelingen van de Commissie Ekkart. In de bijlagen onder meer de tekst van de adviezen, van het (her)benoemingsbesluit, de slotaanbevelingen Commissie Ekkart en enkele berichten uit de media.
 • Verslag 2005 (pdf-bestand)
  In verslag 2005 treft u onder meer een bespreking aan van de zes zaken, waarover de commissie in het jaar 2005 een advies uitbracht. Vanaf pagina 33 wordt in dit kader de Goudstikker zaak samengevat.
 • Verslag 2006 (pdf-bestand)
  Naast de gebruikelijke bespreking van de uitgebrachte adviezen van de commissie – in 2006  twaalf in getal - bevat het verslag 2006 ook informatie over de procedure van de commissie en de gebeurtenissen op restitutiegebied in 2006.
 • Verslag 2007 (pdf-bestand)
 • Verslag 2008 (pdf-bestand) 
 • Verslag 2009 (pdf-bestand) 
 • Verslag 2010 (pdf-bestand)
 • Verslag 2011 (pdf-bestand)
 • Verslag 2012 (pdf-bestand)
 • Verslag 2013 (pdf-bestand)


Overige publicaties

·         Instellingsbesluit, 16 november 2001
·         Benoeming van leden voor Restitutiecommissie, 28 september 2010
·         Brochure bindend advies (pdf-bestand)
·         Aanpassing restitutiebeleid, 22 juni 2012
 
·        Wijziging instellingsbesluit, 4 juli 2012