Nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden Restitutiecommissie

Met ingang van 23 december 2016 is dhr. dr. A. Hammerstein door minister Bussemaker benoemd tot nieuwe voorzitter van de Restitutiecommissie. Daarnaast zijn tot nieuwe leden benoemd mevr. dr. G.N. Verschoor en dhr. mr. J.H.W. Koster.

Op deze datum defungeren dhr. mr. W.J.M. Davids, dhr. mr. R. Herrmann en dhr. dr. E.J. van Straaten, aan wie de commissie veel dank is verschuldigd voor hun jarenlange inzet.

Documentaire

Vanaf 2014 heeft documentairemaakster Ditteke Mensink twee zaken die in behandeling waren bij de Restitutiecommissie van het begin tot het einde gevolgd. Het resultaat hiervan is te zien in haar film “De Claim, zoektocht naar roofkunst uit WOII”, die in november 2016 op het IDFA in première ging. De documentaire werd eveneens op televisie uitgezonden op 5 december 2016 op NPO 2.

Toewijzing claim op schilderij uit Museum Het Valkhof te Nijmegen

5 augustus 2015

DEN HAAG, 5 augustus 2015 – De Restitutiecommissie heeft een bindend advies uitgebracht over een claim op een schilderij in Museum Het Valkhof in Nijmegen. Het gaat om een zeventiende-eeuws paneel door Christiaen Coeuershof waarop het zogenaamde Raadsel van Nijmegen is afgebeeld. Het schilderij moet worden teruggeven aan de erfgenamen van de voormalige joodse eigenaar.

IJstjotter Sperwer

15 juli 2015

DEN HAAG – De Restitutiecommissie heeft de minister van OCW geadviseerd een claim op de ijstjotter Sperwer toe te wijzen. De ijstjotter is tijdens de Tweede Wereldoorlog gestolen uit joods bezit. Het object behoort momenteel tot de rijkscollectie en bevindt zich in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Het advies is door de minister overgenomen en de ijstjotter wordt overgedragen aan de familie van de voormalige eigenaar. Voor de Restitutiecommissie gaat het om een uitzonderlijke zaak omdat het voor het eerst is dat zij heeft geadviseerd over een teruggaveverzoek met betrekking tot een antiek vervoermiddel.