Nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden Restitutiecommissie

Met ingang van 23 december 2016 is dhr. dr. A. Hammerstein door minister Bussemaker benoemd tot nieuwe voorzitter van de Restitutiecommissie. Daarnaast zijn tot nieuwe leden benoemd mevr. dr. G.N. Verschoor en dhr. mr. J.H.W. Koster.

Op deze datum defungeren dhr. mr. W.J.M. Davids, dhr. mr. R. Herrmann en dhr. dr. E.J. van Straaten, aan wie de commissie veel dank is verschuldigd voor hun jarenlange inzet.

Zie voor de nieuwe samenstelling van de commissie: http://www.restitutiecommissie.nl/de_restitutiecommissie_en_het_bureau.html

Zie voor het (her)benoemingsbesluit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-70170.html