Commissieleden

De Restitutiecommissie bestaat uit juristen, een historicus en een kunsthistoricus. De commissie bestaat uit de volgende leden:

De heer dr. A. Hammerstein (voorzitter)
jurist; voorheen raadsheer in en later waarnemend Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, oud-president van het Gerechtshof te Arnhem, oud staatsraad ibd van de Raad van State.

De heer mr. J.H.W. Koster
jurist; advocaat in Amsterdam.

De heer dr. J.H. van Kreveld
jurist; oud-staatsraad bij de Raad van State en oud-raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep; daarvoor jurist bij de provincie Friesland en de ministeries van Economische Zaken en Justitie, alsmede deeltijdhoogleraar aan de universiteiten van Tilburg en Groningen; nu voorzitter van de externe bezwaarschriftencommissie van de provincie Zuid-Holland.

Mevrouw mr. H.M. Verrijn Stuart (vice-voorzitter)
jurist; juridisch verslaggever/commentator, essayiste, lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, was wetenschappelijk medewerkster bij het Clara Wichmann Instituut.

Mevrouw dr. G.N. Verschoor
kunsthistorica; directeur CODART, auteur, was lid Commissie Museale Verwervingen vanaf 1933.

Mevrouw dr. C.C. Wesselink
cultuurhistorica; docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in kunst en cultuur van interbellum, oorlog en wederopbouw.

 

Bureau Restitutiecommissie

Het Bureau Restitutiecommissie is het centrum voor kennis, onderzoek en advies over (nazi-)roofkunst. Het Bureau ondersteunt de leden van de Restitutiecommissie bij de uitvoering van hun taak. De functie van secretaris wordt ingevuld door mr. Marijn Kooij; hij heeft de dagelijkse leiding over het Bureau en is aanspreekpunt in zaken.

Het Bureau bestaat uit de volgende medewerkers:

De heer mr. Marijn Kooij
jurist; secretaris van de Restitutiecommissie.

Mevrouw Tonie Brandse
officemanager.

Mevrouw Icha El Achkar
management assistente.

De heer mr. drs. Eric Idema
jurist en historicus; juridisch medewerker.

Mevrouw Toontje  Jolles- van Loo
archivaris.

De heer drs. Floris Kunert
historicus; onderzoeker.

Mevrouw mr. drs. Jona Mooren
jurist en kunsthistoricus; onderzoeker.

Mevrouw drs. Eelke Muller
historicus; onderzoeker.