U bent hier

De Restitutiecommissie en het bureau

De Restitutiecommissie bestaat uit juristen, een historicus en een kunsthistoricus.

Een beknopte introductie: 

De heer mr. W.J.M. Davids (voorzitter)
jurist; was president -voorheen raadsheer en vice-president- van de Hoge Raad der Nederlanden. Was voorts kandidaat-notaris, wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de Rijksuniversiteit Groningen, rechter bij en vervolgens vice-president van de Rechtbank Assen en president van het Benelux Gerechtshof. Was tevens voorzitter van de Commissie van onderzoek besluitvorming Irak.

De heer prof.dr. J.Th.M. Bank
historicus; emeritus hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden met bijzondere expertise op het gebied van cultuurgeschiedenis in Nederland.

De heer mr. R. Herrmann
jurist; onder meer raadsheer in en vice-president van het Gerechtshof te Amsterdam en raadsheer in en laatstelijk vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden. Was voorts onder meer voorzitter van de Nederlandse afdeling van Amnesty International en is lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad internationale vraagstukken.

De heer mr. P.J.N. van Os
jurist, oud-notaris; voorheen raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

De heer dr. E.J. van Straaten
kunsthistoricus; voormalig directeur van het Kröller-Müller Museum, was lid van de onder auspiciën van de Nederlandse Museumvereniging ingestelde Commissie Museale Verwervingen 1940-1945.

Mevrouw mr. H.M. Verrijn Stuart
jurist; juridisch verslaggever/commentator, essayiste, lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, was wetenschappelijk medewerkster bij het Clara Wichmann Instituut.

Mevrouw prof.dr. I.C. van der Vlies (vice-voorzitter)
jurist; hoogleraar staats- en bestuursrecht en kunst en recht aan de Universiteit van Amsterdam; voorheen onder meer lid van de Raad voor Cultuur, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en voorzitter van de Commissie tot evaluatie van de Wet Behoud Cultuurbezit.

Bureau
De leden van de Restitutiecommissie worden bij de uitvoering van hun taak ondersteund door haar onderzoeksbureau/secretariaat, dat onder leiding staat van mevrouw mr. Evelien Campfens (secretaris/rapporteur). Daarnaast bestaat het secretariaat uit de volgende medewerkers: mevrouw drs. Annemarie Marck (adjunct-secretaris/onderzoeker), mevrouw Tonie Brandse (officemanager), mevrouw Icha El Achkar (management assistente), mevrouw A.M. Jolles- van Loo (archivaris), mevrouw drs. A.J. Kool (onderzoeker), de heer drs. F.M. Kunert (onderzoeker), mevrouw drs. E. Muller (onderzoeker) en de heer mr. O.M. van Vessem (juridisch medewerker).

De medewerkers van het bureau doen het onderzoek in de voorliggende claims en rapporteren hierover aan de commissieleden. Zij begeleiden de dagelijkse gang van zaken en bereiden de commissievergaderingen voor. De secretaris/rapporteur treedt bovendien op als woordvoerster.

Het bureau van de commissie is gevestigd aan het Lange Voorhout 13 in Den Haag en heeft eveneens de beschikking over een kantoor in het Nationaal Archief te Den Haag.

Voor vragen kunt u elke donderdag tussen 10 en 12 uur contact met de commissie opnemen tijdens het telefonisch spreekuur via 070-3765992.