Commissieleden

De Restitutiecommissie bestaat uit juristen, een historicus en een kunsthistoricus. De commissie bestaat uit de volgende leden:

De heer dr. A. Hammerstein (voorzitter)
jurist; voorheen raadsheer in en later waarnemend Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, oud-president van het Gerechtshof te Arnhem, oud staatsraad ibd van de Raad van State, regeringscommissaris digitalisering burgerlijk procesrecht, bestuursvoorzitter van het Bureau Financieel Toezicht.

De heer prof.dr. J.Th.M. Bank
historicus; emeritus hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden met bijzondere expertise op het gebied van cultuurgeschiedenis in Nederland.

De heer mr. J.H.W. Koster
jurist; advocaat in Amsterdam.

De heer mr. P.J.N. van Os
jurist, oud-notaris; voorheen raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

Mevrouw mr. H.M. Verrijn Stuart
jurist; juridisch verslaggever/commentator, essayiste, lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, was wetenschappelijk medewerkster bij het Clara Wichmann Instituut.

Mevrouw dr. G.N. Verschoor
kunsthistorica; directeur CODART, auteur, was lid Commissie Museale Verwervingen vanaf 1933.

Mevrouw prof.dr. I.C. van der Vlies (vice-voorzitter)
jurist; emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht en kunst en recht aan de Universiteit van Amsterdam; voorheen onder meer lid van de Raad voor Cultuur, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en voorzitter van de Commissie tot evaluatie van de Wet Behoud Cultuurbezit.

Bureau Restitutiecommissie

Het Bureau Restitutiecommissie is het centrum voor kennis, onderzoek en advies over (nazi-)roofkunst. Het Bureau ondersteunt de leden van de Restitutiecommissie bij de uitvoering van hun taak. De functie van secretaris wordt ingevuld door mr. Marijn Kooij; hij heeft de dagelijkse leiding over het Bureau en is aanspreekpunt in zaken.

Het Bureau bestaat uit de volgende medewerkers:

De heer mr. Marijn Kooij
jurist; secretaris van de Restitutiecommissie.

Mevrouw drs. Annemarie Marck
historicus; adjunct-secretaris en onderzoeker van de Restitutiecommissie. Treedt op als woordvoerster.

Mevrouw Tonie Brandse
officemanager.

Mevrouw Icha El Achkar
management assistente.

De heer mr. drs. Eric Idema
jurist en historicus; juridisch medewerker.

Mevrouw drs. Annelies Kool
kunsthistoricus; onderzoeker

Mevrouw Toontje  Jolles- van Loo
archivaris.

De heer drs. Floris Kunert
historicus; onderzoeker.

Mevrouw mr. drs. Jona Mooren
jurist en kunsthistoricus; onderzoeker.

Mevrouw drs. Eelke Muller
historicus; onderzoeker.