Commissieleden

De Restitutiecommissie bestaat uit juristen, een historicus en een kunsthistoricus. De commissie bestaat uit de volgende leden:

De heer mr. W.J.M. Davids (voorzitter)
jurist; was president -voorheen raadsheer en vice-president- van de Hoge Raad der Nederlanden. Bekleedde functies als kandidaat-notaris, wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de Rijksuniversiteit Groningen, rechter bij en vervolgens vice-president van de Rechtbank Assen en president van het Benelux Gerechtshof. Was tevens voorzitter van de Commissie van onderzoek besluitvorming Irak.

De heer prof.dr. J.Th.M. Bank
historicus; emeritus hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden met bijzondere expertise op het gebied van cultuurgeschiedenis in Nederland.

De heer mr. R. Herrmann
jurist; onder meer raadsheer in en vice-president van het Gerechtshof te Amsterdam en raadsheer in en laatstelijk vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden. Was onder meer voorzitter van de Nederlandse afdeling van Amnesty International en is lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad internationale vraagstukken.

De heer mr. P.J.N. van Os
jurist, oud-notaris; voorheen raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

De heer dr. E.J. van Straaten
kunsthistoricus; voormalig directeur van het Kröller-Müller Museum, was lid van de onder auspiciën van de Nederlandse Museumvereniging ingestelde Commissie Museale Verwervingen 1940-1945.

Mevrouw mr. H.M. Verrijn Stuart
jurist; juridisch verslaggever/commentator, essayiste, lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, was wetenschappelijk medewerkster bij het Clara Wichmann Instituut.

Mevrouw prof.dr. I.C. van der Vlies (vice-voorzitter)
jurist; emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht en kunst en recht aan de Universiteit van Amsterdam; voorheen onder meer lid van de Raad voor Cultuur, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en voorzitter van de Commissie tot evaluatie van de Wet Behoud Cultuurbezit.

Bureau Restitutiecommissie

Het Bureau Restitutiecommissie is het centrum voor kennis, onderzoek en advies over (nazi-)roofkunst. Het Bureau ondersteunt de leden van de Restitutiecommissie bij de uitvoering van hun taak. De functie van secretaris wordt ingevuld door mr. drs. Robbert Nachbahr; hij heeft de dagelijkse leiding over het Bureau en is aanspreekpunt in zaken.

Het Bureau bestaat uit de volgende medewerkers:

De heer mr. drs. Robbert Nachbahr
jurist en kunsthistoricus; secretaris van de Restitutiecommissie.

Mevrouw drs. Annemarie Marck
historicus; adjunct-secretaris en onderzoeker van de Restitutiecommissie. Treedt op als woordvoerster.

Mevrouw Tonie Brandse
officemanager.

Mevrouw Icha El Achkar
management assistente.

De heer mr. drs. Eric Idema
jurist en historicus; juridisch medewerker.

Mevrouw Toontje  Jolles- van Loo
archivaris.

De heer drs. Floris Kunert
historicus; onderzoeker.

Mevrouw mr. drs. Jona Mooren
jurist en kunsthistoricus; onderzoeker.

Mevrouw drs. Eelke Muller
historicus; onderzoeker.