Claims Rijkscollectie

Eén van de taken van de commissie is het adviseren van de minister over claims op kunstwerken uit de Rijkscollectie, waaronder de NK-collectie.

Op deze pagina's kunt u meer vinden over:

- De achtergrond van deze taak

- Hoe een verzoek kan worden ingediend

- De procedure die wordt gevolgd

- Het beoordelingskader