U bent hier

Beleidskader rijkscollectie

Het Instellingsbesluit van de Restitutiecommissie bepaalt dat de commissie haar adviestaak, voor zover het restitutieverzoeken betreft die betrekking hebben op voorwerpen uit de rijkscollectie, verricht met inachtneming van het rijksbeleid ter zake.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de stukken waaruit dit beleidskader voortvloeit:

Datum

Omschrijving

 

april 1998

Aanbevelingen begeleidingscommissie Herkomst Gezocht

 

20 mei 1998

Reactie van de staatssecretaris op aanbevelingen begeleidingscommissie Herkomst Gezocht

 

21 maart 2000

Brief aan Tweede Kamer betreffende het algemene regeringsstandpunt inzake Tegoeden Tweede Wereldoorlog

 

14 juli 2000

Brief aan Tweede Kamer met regeringsstandpunt inzake restitutie en recuperatie cultuurgoederen

 

26 april 2001

Aanbevelingen restitutie kunstwerken Commissie Ekkart

 

29 juni 2001

Regeringsreactie op aanbevelingen Commissie Ekkart

 

16 november 2001

Aanvullende regeringsreactie op aanbevelingen Commissie Ekkart

 

28 januari 2003

Aanbevelingen Commissie Ekkart inzake de restitutie van kunstwerken van kunsthandelaren

 

5 december 2003

Regeringsreactie op kunsthandelaanbevelingen Commissie Ekkart

 

14 december 2004

Slotaanbevelingen Commissie Ekkart

 

8 maart 2005

Regeringsreactie op slotaanbevelingen Commissie Ekkart

 

14 december 2004

Slotaanbevelingen Commissie Ekkart

 

22 juni 2012

Brief van de Staatssecretaris van OCW aan de Tweede Kamer betreffende de aanpassing van het restitutiebeleid cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog.