Het instellingsbesluit van de commissie van 16 november 2001 trad met ingang van de tweede dag na plaatsing in de Staatscourant (22 december 2001) in werking. Sinds januari 2002 geeft de Restitutiecommissie onafhankelijk advies over restitutieverzoeken. Hieronder treft u een selectie aan van relevante stukken die betrekking hebben op de instelling van de commissie en (her)benoeming van de leden. 

Geldend instellingsbesluit

Datum

Omschrijving

Nu geldig

Geconsolideerde tekst Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

Historische publicaties

Datum                         

Omschrijving
16 november 2001 Instellingsbesluit
28 september 2010 Benoeming van leden voor adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog
4 juli 2012 Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2012, nr. WJZ/420483 (10207), houdende wijziging van het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog in verband met evaluatie van het restitutiebeleid
9 december 2016 Besluit van 9 december 2016 tot benoeming van de voorzitter en (her)benoeming plv. voorzitter en leden van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog