Op 29 oktober 2013 lanceerde de Nederlandse Museumvereniging de website Museale Verwervingen vanaf 1933. Deze website biedt informatie over kunstwerken die mogelijk onvrijwillig uit het bezit van voormalige eigenaren zijn verloren tijdens het naziregime.

De Restitutiecommissie is de organisatie die partijen kunnen benaderen voor onafhankelijk onderzoek en advies over claims op die werken. Hoe een dergelijk verzoek wordt behandeld, hangt af van de vraag of het geclaimde voorwerp al dan niet deel uitmaakt van de Rijkscollectie. Informatie over claims op objecten uit de Rijkscollectie kunt u hier vinden. Voor claims op objecten uit andere collecties kunt u hier meer informatie vinden.De Restitutiecommissie

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (kortweg: de Restitutiecommissie) adviseert over claims op roofkunst. Kunstwerken waarvan de voormalige eigenaar als gevolg van het naziregime na roof, inbeslagname of (gedwongen) verkoop het bezit verloor, kunnen vandaag de dag in bezit zijn van de Nederlandse Staat (rijkscollectie), een provinciale/gemeentelijke overheidsinstelling, een stichting of een particulier. Een claim op dergelijke kunstwerken kan sinds begin 2002 aan de Restitutiecommissie worden voorgelegd voor onderzoek en advies, als een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. De Restitutiecommissie opereert onafhankelijk van het ministerie van OCW en bestaat uit juristen, een historicus en een kunsthistoricus.    Meer lezen


Laatste vijf adviezen

Advies Nr
S.B. Levie RC 1.136
Hamburger (II) RC 1.130
Koenigs (II) RC 4.123
Goudstikker - Kummerlé collectie RC 1.134
Kunsthandel Koch RC 1.98
NK1978: Stadhuis te Amsterdam van G.A. Berckheyde (foto: RCE)
NK1978: Stadhuis te Amsterdam van G.A. Berckheyde (foto: RCE)

Nieuws & publicaties

Erfgenaam van Joodse kunstliefhebber krijgt schilderijen terug

14 maart 2014

DEN HAAG - De Restitutiecommissie heeft minister Bussemaker van OCW geadviseerd twee in de Tweede Wereldoorlog onvrijwillig verkochte schilderijen terug te geven aan de erfgenaam van de joodse eigenaar. De minister heeft het advies overgenomen.

Nazi-roofkunst terug naar de dochter van de joodse eigenaar (II)

24 januari 2014

DEN HAAG - De Restitutiecommissie heeft minister Jet Bussemaker van OCW geadviseerd een schilderij van Jan van Goyen uit de Rijkscollectie terug te geven aan de dochter van de joodse eigenaar. De minister heeft het advies overgenomen.

Afwijzing claim Koenigs-collectie

10 december 2013

DEN HAAG - De Restitutiecommissie adviseert minister Bussemaker van OCW een eerdere beslissing tot afwijzing van de Koenigs-claim, in stand te laten. Het advies is overgenomen.
Het advies van 12 november 2013 gaat over 34 schilderijen en 37 tekeningen uit de vooroorlogse kunstcollectie van bankier Franz Wilhelm Koenigs. Van enkele schilderijen is dit niet met zekerheid vast komen te staan, voor het merendeel van de kunstwerken staat dit echter vast.


Abonneren op Restitutiecommissie RSS